Consult

 

Het eerste contact vindt telefonisch of via de mail plaats. U krijgt dan een advies om te kiezen voor ofwel Homeopathie ofwel Bioresonantie. Soms zal een gecombineerde behandeling worden geadviseerd (bijvoorbeeld bij zomereczeem). Ook kan dan met u de procedure worden besproken en een indicatie van de duur van de behandelingen, indien dit mogelijk is.

Voor een behandeling met bioresonantie begint u met het opsturen van een uitgetrokken plukje manen van het te behandelen dier. Uitgetrokken haar bevat de haarwortel en geeft hierdoor een perfecte actuele toestand van uw dier weer. De uitslag van deze meting wordt met u besproken en desgewenst kan een afspraak worden gemaakt voor de eerste behandeling. Deze neemt ongeveer een uur in beslag (afhankelijk van de pathologie van uw dier). Het liefst weet ik vóór de meting zo min mogelijk van de klachten, zodat ik de meting niet kan beïnvloeden met mijn voorkennis.

U kunt uw dier ook alleen laten doormeten, zonder behandeling.

Een vervolgconsult wordt altijd voorafgegaan door een nieuwe meting om de verbeteringen van uw dier te kunnen beoordelen en te bepalen welke gebieden verdere behandeling nodig hebben. Deze meting is gratis, ook als u geen vervolgbehandeling wilt. Ik bied deze service omdat ik graag zelf op de hoogte blijf van de verbeteringen.