Bioresonantie

 

In de bioresonantie gaat men uit van het principe dat alles bestaat uit trillingen (bio = leven, resonantie = trilling). Ieder orgaan heeft zijn eigen trillingsfrequentie, ieder virus, iedere bacterie enz. Deze frequenties zijn nauwelijks waarneembaar, maar als er een verstoring optreedt kan dit leiden tot lichamelijke en ook geestelijke klachten. Bioresonantieapparatuur meet verstoorde trillingen bij uw paard met behulp van een biotensor en herstelt deze tot de oorspronkelijke waarde. Hierdoor geneest het paard zonder gebruik van medicijnen.

Ook kan gemeten worden of er belasting is door electrosmog (straling van hoogspanningsmasten of electra-leidingen) en geopatische belasting (aardstralen en wateraders) in en rond huis of stal.

Paarden zijn veel gevoeliger voor verstoringen dan mensen. Maar zij reageren daarom ook veel sneller op een behandeling. Dat maakt bioresonantie een zeer effectieve methode om te genezen, zonder bijwerkingen. Het is ook een rustgevende manier van behandelen. Vaak valt een paard tijdens een behandeling zelfs in slaap.